รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
( ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2559 – 7 เมษายน 2559 )


 


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
( ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2558 )